INFORMACJA

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE STUDENTÓW II ROKU WWSE, ODBĘDZIE SIĘ 11.10.2014R. O GODZ. 10:00. OBECNOŚĆ WSZYSTKICH STUDENTÓW II ROKU OBOWIĄZKOWA.


Stypendia WWSE

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego:

w semestrze zimowym do 31 października
w semestrze letnim do 28 lutego

Wnioski dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych oraz zaświadczenia z macierzystych uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów celem uzyskania stypendium naukowego, należy składać w biurze ośrodka w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 15.

  Informacje o stypendium socjalnym 2014/15

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek o stypendium naukowe
  Wniosek o stypendium socjalne
  Wniosek o stypendium specjalne
  Wniosek o przyznanie zapomogi
  Oświadczenie o dochodzie utraconym / uzyskanym
  Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku


Informacje na temat stypendiów w tym także regulamin ich przyznawania znajdują się w platformie e-futurus.

Druki do pracy magisterskiej

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej
Zadanie dyplomowe do pracy dyplomowej

WWSE - Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
WWSE